Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Forebyg sneskader

Se, hvad du kan gøre før, under og efter sne eller en snestorm.

Under snestormen

  • Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det, så fjern mest muligt.

Efter snestormen

  • Har du som husejer snerydningspligt på din vej, skal du straks efter snevejret er holdt op sørge for, at sneen bliver ryddet, og der bliver foretaget den nødvendige glatførebekæmpelse
  • Tjek, at tage med lav hældning og flade tage ikke bærer for store snemængder. Ligger der mere end 1 meter sne (1/2 meter på lette tage), så fjern det. Driver bliver primært dannet på læ siden af dit hus/tag
  • Tjek, at der ikke er fare for sneskred fra taget og ned på opholdsarealer
  • Fjern eventuelle istapper
  • Er der fare for sneskred fra taget, og er der istapper, du ikke kan  fjerne, så afspær området
  • Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det, så fjern mest muligt.

Glatføreuheld

  • Er der sket et glatføreuheld på arealer, du er ansvarlig for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring.
  • Lov ikke erstatning. Det er dit forsikringsselskab, der skal vurdere, om du har overtrådt reglerne for glatførebekæmpelse, og om man kan bebrejde dig for uheldet. Kan man det, vil de sørge for, at den tilskadekomne vil få erstatning efter gældende lov.
Publiceret/opdateret 13-07-2016