Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Publikationer

​Her finder du en række publikationer, der beskriver forsikrings-  og pensionsforhold.​​​​​​​​​

Ajour med dine forsikringer?

Tilværelsen er under stadig forandring livet igennem. Man flytter hjemmefra, flytter sammen, bliver gift, får børn, skifter bolig, bliver skilt, køber bil, skifter job...
Derfor er det vigtigt, at du med jævne mellemrum gennemgår dine forsikringer for at se, om de er ajour med ændringerne i din tilværelse og livssituation .
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Alle taler om vejret - vi gør noget ved det

Forsikringsbranchen og 70 kommuner har i samarbejde forsøgt at komme tættere på skaderne og årsagerne for at undgå, at de skal ske igen.
I denne pjece fortæller vi, hvordan kommunerne har brugt oplysningerne, og hvilken læring der kom ud af samarbejdet.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

Beregning af personskadeerstatning - 2017/2018

Gratis webpjece, der gengiver hovedreglerne for personskadeerstatninger, jf. Lov nr. 885 af 20 september 2005. Loven fastsætter bl.a. regler for beregning af den erstatning, som den erstatningsansvarlige for en personskade skal betale. Pjecen giver endvidere flere eksempler på udregning af erstatning. Beregning af erstatning for personskader, der kan opgøres i perioden 1. december 2017 til 30. november 2018.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Bilen og forsikring

"Bilen og forsikring" indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.
Du skal være opmærksom på, at der kan være andre vigtige spørgsmål end dem, der bliver omtalt i web-pjecen. Du bør derfor i egen interesse læse forsikringsbetingelserne igennem, straks du modtager dem. Kun på den måde kan du sikre dig, at forsikringen bedst muligt opfylder netop dit behov for forsikringsdækning.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Bygningsforsikring i landbrug

Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvordan bygningsskader i landbruget kan opgøres.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Daginstitutionen og forsikring

"Daginstitutionen og forsikring" handler om forsikringsforhold i institutioner. Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor institutionsbørn enten laver en skade, eller selv kommer til skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, institutionen eller er det børnene selv?
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Dagligdagen og forsikring

”Dagligdagen og forsikring” handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker. Vi fortæller dig først og fremmest om private forsikringer, men da jobbet er en væsentlig del af hverdagen, har vi også et afsnit om de forsikringer, der gælder, når vi er på arbejde.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Dansk Søforsikringskonvention

Teksten er venligt udlånt til os af Forsikringsakademiet og er scannet fra et kompendium.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Danskernes pension - design i særklasse

"Danskernes Pension - design i særklasse" dokumenterer, hvordan arbejdsmarkedspensionerne både gavner samfundsøkonomien og den enkeltes økonomi som pensionist.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

Erhvervs- og Produktansvarsforsikring

Almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Fordelingsvejledning landbrug

Fordelingsvejledningen er et tillæg til "Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring - Landbrug" (tidligere Vejledning 313).
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Forebyggelse - fokus på fire områder

Forsikrings- og pensionsbranchen sætter fokus på forebyggelse. Mere og bedre forebyggelse er en fordel for alle parter, både forbrugerne, branchen og samfundet som helhed.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

Foreninger og forsikring

Web-pjecen handler først og fremmest om forsikringsforhold i grundejer-, andelsbolig- og ejerforeninger samt spejderkorps og idrætsforeninger, men kan også bruges af andre. Sker der en skade, hvor der burde være en forsikring, kan det medføre et erstatningskrav mod foreningen eller de personer, der juridisk er ansvarlige for foreningen, dvs. formanden og den øvrige bestyrelse.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Forsikring i velfærdssamfundet

Debatoplæg, som gennem konkrete, forsikringsrelevante velfærdsområder belyser,  hvordan private forsikringsløsninger i større eller mindre samspil med den  offentlige sektor og det politiske system kan bidrage med alternativer til offentlige velfærdsydelser.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Guidelines in case of average

Published by the Marine Insurance Committee of the Danish Insurance Association in view of the many cases of average, minor as well as major, the Marine Insurance Committee has decided to publish a revised version of GUIDELINES IN CASE OF AVERAGE. The guidelines are intended as a tool for shipowners' masters in case of average.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Denne guide er til dig, der i dit arbejde er i kontakt med sygemeldte, og vi håber, du vil lade dig inspirere af anbefalingerne og finde et nyttigt overblik på tværs af aktører. Du kan også give den til den sygemeldte, du kommer i kontakt med. Målet er en sammenhængende og effektiv indsats, der kan hjælpe den sygemeldte tilbage i job.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

How to make consumer information effective?

Insights from expert knowledge and behavioral theories can  inspire and qualify future design of disclosure requirements and transparency initiatives. The DIA believes it is a shared responsibility between industry and legislators to ensure consumers transparency and understandable information. The "right" consumer information is key to empowering consumers to make informed financial decisions.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

Insurance and pension for everyday needs

”Insurance and pension for everyday needs” describes in outline the risks typically covered by the individual classes of insurance as well as non-covered risks. First of all, we tell you about personal insurance, but as the job plays an important part of our everyday lives, we also provide a section on the types of insurance that apply at the workplace.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Insurance in the welfare state

The Danish Insurance Association's intention with this contribution til the welfare debate is to illustrate some of the key issues that must be considered in the important debate of reforms.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Levetidstabeller

Levetidstabeller for både bygningsdele, VVS-anlæg, og el-anlæg. Tabellerne angiver skønnede restlevetider i procent i forhold til nyt. Tabellerne er udarbejdet i samarbejde mellem F&P, Dansk Teknologisk Institut og en række repræsentanter for byggeriets parter.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Opgørelse af bygningsskader

Principper for fastsættelse af skadeserstatning for 1- og 2-familiehuse. Vejledningen er et supplement til de begreber og udtryk, der er anvendt i forsikringsbetingelserne.
Vejledningen fortrænges af aftaler, der er indgået mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Retshjælpforsikring - Forsikringsbetingelser gældende før 01.01.2016.

Teksten indeholder forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

Retshjælpforsikring - Information om forsikringsbetingelser gældende fra 01.01.2016.

Teksten indeholder forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring. Betingelserne er ens  for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Retshjælpsdækning - Blanket

I forbindelse med retshjælpsdækninger gælder der særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand under 50.000 kr. - samt anerkendelsesspørgsmål. Reglerne fremgår af blanketten, som du kan printe, udfylde og sende til dit forsikringsselskab. OBS: Blankette henviser til de gamle betingelser, der gælder indtil 31.12.2015.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Separation/skilsmisse og pension

"Separation/skilsmisse og pension" giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved skilsmisse eller separation. Web-pjecen beskriver også hovedreglerne for kompensationsmulighederne, og du får indblik i, hvordan en eventuel kompensation beregnes og udredes.
Ønsker du en mere fyldestgørende vejledning/rådgivning, der tager udgangspunkt i dine egne forhold, kan du kontakte dit pensionsselskab eller din advokat.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Skolen og forsikring

Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for
en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv?
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Sociale ydelser 2014

Håndbog på 185 sider i A5 format, der i en let og overskuelig form giver klar besked om de væsentligste lov- og takstændringer inden for store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen pr. 1. januar 2014 - herunder også regeringens kontanthjælpsreform og reform af sygedagpengeområdet. Håndbogen indeholder kontant besked om tilskudsmulighederne fra vugge til grav. Mindste salg er på 5 stk.
Private kan KUN købe bogen hos boghandlere.
Medlemspris:35 kr.
Ikke medlemspris:70 kr.
Bestil

Sociale ydelser 2015

Håndbog på 188 sider i A5 format, der indeholder alle de nye takster og regler, der gælder fra den 1. januar 2015. Udover de nye takster kan man også se, hvordan den enkelte ydelse spiller sammen med forsikringsordninger og pensioner. Håndbogen er opdelt i seks hovedtemaer: Arbejdsmarked og uddannelse, social sikring over landegrænser, sygdom og arbejdsskade, familie og bolig, ældre samt retshjælp. Som medlemmer kan I til kostpris bestille håndbogen eller den elektroniske version på den vedhæftede bestillingsseddel. Mindstesalg er på 5 stk.
Private kan KUN købe bogen hos boghandlere.
Medlemspris:35 kr.
Ikke medlemspris:70 kr.
Bestil

Sociale Ydelser 2016

Håndbog på 184 sider i A5 format, der indeholder alle de nye takster og regler, der gælder fra den 1. januar 2016. Udover de nye takster kan man også se, hvordan den enkelte ydelse spiller sammen med forsikringsordninger og pensioner. Håndbogen er opdelt i seks hovedtemaer: Arbejdsmarked og uddannelse, social sikring over landegrænser, sygdom og arbejdsskade, familie og bolig, ældre samt retshjælp. Som medlemmer kan I til kostpris bestille håndbogen eller den elektroniske version på den vedhæftede bestillingsseddel. Mindstesalg er på 5 stk. - priserne er ekskl. moms og forsendelse.
Private kan KUN købe bogen hos boghandlere.
Medlemspris:37,5 kr.
Ikke medlemspris:75 kr.

Strategi 2020 - mål og forudsætninger

Mision, vision og værdier
Forsikring & Pensions mission og vision er:
Mission - At varetage branchens interesser.
Vision - At branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer.
Kerneværdier - Kompetent, offensiv og konstruktiv. Det betyder, at Forsikring & Pension skal kendes for disse værdier i sin løbende interessevaretagelse.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

The Danish pension system - in a class of its own

"The Danish pension system - in a class of its own" documents how occupational pension schemes benefit the economy as a whole and the individual person's financial situation in retirement.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Bestil Hent PDF

Vejledning for bygningstaksatorer

Guide til forsikringsselskabernes bygningstaksatorer til bestemmelse af skadens årsag, omfang og erstatning.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Vejledning i tilfælde af haveri

På grund af de mange havarier, små såvel som store, har Søforsikringsudvalget under Forsikring & Pension besluttet at udsende en revideret udgave af VEJLEDNING I TILFÆLDE AF HAVERI, der er tænkt som en hjælp for rederiernes skibsførere, når havarisituationer opstår.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Vennetjenester og forsikring

“Vennetjenester og forsikring“ handler om muligheden for at få erstatning og om, hvilken forsikring, der skal betale erstatning, hvis det går galt, når naboer og venner giver hinanden en håndsrækning.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Værd at vide før du køber en indboforsikring

Web-pjecen indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en indboforsikring.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Værd at vide før du køber en ulykkesforsikring

"Værd at vide før du køber en ulykkesforsikring" indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en ulykkesforsikring.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Værd at vide før køb af villaforsikring

Denne web-pjece indeholder svar på en række spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en villaforsikring. 
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Værd at vide om erstatning og sagsbehandling ved ulykker med personskade

Web-pjecen  har til formål at hjælpe dig, der har været udsat for en ulykke, hvor der er en ansvarlig modpart, du kan kræve erstatning af.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF

Ældre og forsikring

”Ældre og forsikring” handler om de forsikringsmæssige forhold, som du skal være opmærksom på, når du eller en pårørende står for at skulle flytte i ældrebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem.
Medlemspris: Gratis
Ikke medlemspris: Gratis
Hent PDF
Publiceret/opdateret