Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Standardtyvmetoden udfases

​Standardtyvmetoden lukkes for prøvning pr. 31. december 2013. Der gives en overgangsperiode på 2 år til nyprøvning af eksisterende sikringsprodukter.

​Forsikring & Pension har besluttet at lukke standardtyvmetoden pr. 31. december 2013.

 

Det betyder, at
  • det ikke længere er muligt at få prøvet sikringsprodukter efter standardtyvmetoden
  • det ikke længere er muligt at lave mindre ændringer af eksisterende produkter
  • nuværende registreringer af sikringsprodukter prøvet efter standardtyvmetoden accepteres i 2 år frem til den 31. december 2015
  • hvis den nuværende produktgodkendelse udløber i overgangsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2015, kan der søges om forlængelse af F&P-godkendelsesblade, men der gives kun forlængelse til 31. december 2015.

Fremtiden

Hvis produkterne fremover skal F&P-registreres, skal de i fremtiden prøves efter de europæiske standarder eller de nordiske standarder, som forsikringsbranchen anerkender. Der skal altid anvendes den nyeste udgave af disse standarder ved prøvning.
 
Hvis produkterne skal registreres på fpsikring.dk, kan dette ske, såfremt der er udstedt et certifikat af et akkrediteret certificeringsorgan på baggrund af prøvning fra et akkrediteret prøvningslaboratorium.

 

Vi har for hver type af sikringsprodukter angivet, hvilke standarder der anerkendes (se nedenfor).
 

Hvis de produkter, der er prøvet jf. standardtyvmetoden ikke prøves efter en anerkendt standard og genregistreres, vil de efter den 31. december 2015 blive overført til listen over udgåede produkter.

 

Udgåede produkter må ikke anvendes i ny-installationer.

Derfor udfases standardtyvmetoden

Standardtyvmetoden blev etableret tilbage i 1980’erne, da de fælles minimumskrav til sikring blev en realitet. Dengang ønskede man et ensartet grundlag til vurdering af sikringsprodukter, som forsikringsselskaberne samtidig kunne referere til i forsikringsbetingelserne.
 
I 2005 lukkede Forsikring & Pension delvist standardtyvmetoden ned og henviste producenterne til prøvning efter europæiske standarder (eller andre nordiske normer).

Siden 2009 er der kun gennemført fire egentlige prøvninger efter standardtyvmetoden.

Produktregistreringen i hele Norden sker med samme krav til dokumentationen, men der er forskel på, hvilke standarder og normer som landene anerkender.

Standardtyvmetoden anerkendes ikke længere af vores nordiske naboer. De registrerer således ikke længere produkter, som er prøvet efter standardtyvmetoden. Det skyldes primært, at værktøjslisten og tidskravene ikke er blevet justeret siden metodens introduktion i 1980’erne, og at der ikke er kontrol af, om produkterne stadig er identiske med de prøvede eksemplarer.
 
Nr.
Type
Følgende
standarder
anerkendes
1
Værdiopbevaringsenhed / sikringsskab /-dør
EN 1143
SSF 3492
EN 14450
2
Gitterskab/pladeskab  
(inkl. tobaksskab)
EN 14450
SSF 3492
3
Sikkerhedsdør /-vindue /-port
EN 1627
EN 1630
4
Gitter / Jalousi
EN 1627
SSF 012/033
5
Glasmonter
SSF 1056
6
Sikringsglas / polycarbonat
EN 356
 
7
Jern- / finérplade
Se sikringskataloget
8
Sikringsenhed til EDB-udstyr
_
9
3-punktslås
EN 15685
10
Elektromekanisk lås/ motorslutblik
 
EN 14846
11
Falle- og hagerigellås
EN 12209
12
Fallerigellås
EN 12209
13
Hagerigellås
EN 12209
14
Kasselås
EN 12209
15
Låsecylinder
EN 1303
16
Slutblik
 
EN 12209
17
Suppleringslås
SSF 3522
EN 12209
18
Svingrigellås
EN 12209
19
To-funktionslås
EN 12209
20
Hængelås og hængelåsbeslag
EN 12320
SSF 014/018
21
Terrassedørlås
SS 3620 kl. B
22
Vindueslås  
SS 3620 kl. A
23
MEK-Nøgleboks *)
AIA-nøgleboks **)
SSFN 024/025
(nøglerør i mur)
 
24
Containerlås / speciallås
 SSF 1051
25
Bådmotorlås
SSFN 026

 

 *) Vedr. MEK-Nøgleboks monteret på mur: Svensk standard forventes klar i 2014.

**) Vedr. AIA-Nøgleboks skal der også vedlægges certifikat for magnetkontakt.

Publiceret/opdateret  
Der er ikke valgt medarbejder